Dün Ali Nesin, egitimpedia’daki söyleşisinde https://www.facebook.com/egitimpedia/videos/1776967268994888/, çocuklara matematik nasıl öğretilir sorusuna şu tür bir yanıt verdi: Soyut düşünme becerisi gelişmeden, ispata dayalı matematik öğretilemez. Bu yüzden ilkokulda soyut matematiği öğretmek doğru olmaz. Fakat ileriki yaşlarda matematik yapabilmek için, en çok gereken beceri konsantrasyondur. Dolayısıyla, konsantrasyon nasıl öğretilebilir, ona bakmalı.

Continue reading

Author's picture

Mert Nuhoglu

A programmer from Istanbul mert.nuhoglu@gmail.com

Software Developer & Data Scientist at https://i-terative.com

Istanbul / Turkey